ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ජීවිත ගමනේ සටහන්

ධර්මපාලතුමාගේ උපසම්පදා සහතිකය

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2476/ ශත වර්ෂ 1854/ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1933

ශ්‍රී ලංකාමහද්වීපයෙහි මහනුවර උපෝෂිත පුෂ්පාරාම කාර මහා සංඝ සභාවේ සම්මතයෙන් වැඩම කළ ස්‍යාමොපාලි  මහා නිකායේ මහා සංඝයා වහන්සේ විසින් දඹදිව බරණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමයෙහි සම්මත කොට වදාළ බද්ධ සීමා මාලකයෙහි දී ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2476 වැන්නෙහි දුරුතු මස අවවිසේනිය ලති සඳු දින නොහොත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1933 ජනවාරි මස 16 වැනි දින රාත්‍රියේ පළමු  වැනි පැය වේලාවට සංඝරාජ පරිවෙණාධිපති පවර නෙරුත්තික විනයාචාර්ය මඩුගල්ලේ සිරි සුමන ධම්මසිද්ධි සිද්ධත්ථාභිධාන ස්‍යාමොපාලි මහා නිකායේ අනුනායක මහ ස්ථවිර පාදයන් වහන්සේ උපාධ්‍යායව ශාස්ත්‍රාලංකාර පරිවෙණාධිපති ශ්‍රී සද්ධර්මාවාගීශ්වරචාර්‍ය්‍ය රතනපාල ධිරානන්ධාභිධාන නායක මහා ස්ථවිරපාදයන් වහන්සේ සහ සංඝරාජ පිරිවෙණෙහි උප ප්‍රධානචාර්‍ය්‍ය ශ්‍රී වර්ධනාරාමාධිපති මා බෝපිටියේ පණ්ඩිත මෙධංකරාභිධාන ස්ථවිර පාදයන් වහන්සේත්, කම්මාචාර්‍ය්‍යව ඉසිපතන මූලගන්ධකුටි විහාරාධිපති සිරිදේවමිත්ත ධම්මපාල තැනගේ උපසම්පදා මංගල්‍යය සිද්ධ කළා ඇත.

උපාධ්‍යානන් වහන්සේගේ අත්සන.