ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ජීවිත ගමනේ සටහන්

ආදාහන කිරීම පිළිබඳ ධර්මපාල හිමිගේ උපදෙස්

ධර්මරාජික විහාරය
නොවැමිබර් 29. 2476/1931


සැම දෙනාට ප්‍රීතිය

මා දැන් මහලුය. දුර්වලය. ජීවත්වීමේ බලාපොරෙත්තුද නැත. හෘදයාබාධයකින් පෙළෙමි. කවර මොහොතක හෝ මියැදෙනවා ඇත.
මා මළ පසු මගේ මෘත ශරීරය බාරගෙන බරණැස සාරානාත්හි පූජනීය ඉසිපතනයට ගෙනයෑමට ගරු යු. ඔත්තම සහ බ්‍රහ්මචාරි දේවප්‍රියට බලය පවරමී.
එහි දී බෞද්ධ චාරිත්‍රාණුකූලව ආදාහන කොට මූලගන්ධිකුටි විහාරය මැද නිදන් කොට අඩි 3ක් උස  හුණු ගලින් (Chunam Stone) සෑයක් ඉදිකරන්න.

මේ මගේ අත්සන

ශ්‍රී දේවමිත්ත ධම්මපාල
මහාබෝධි සමාගමේ ආරම්භක.