පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සම්බන්ධය

       
Contact:     Website Design Team:
  Past pupils' Association   Dishant Yapa,
  Dharmapala Vidyalaya   0772953717
  Pannipitiya   Dihan Morawaka
  E-mail: ppadvp@gmail.com   0777377314
  Tel (Office) : 0112843207   and
      all other ex. members '14
       
ධර්මපාලතුමාගේ 150 වන ජන්ම දිනය සැමරීම සදහා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන කරන ලද කාර්යයන් පහත දක්වා ඇත.
 • සංඝයා වහන්සේලා 150 ක් විෂයයෙහි පිරිනමනු ලබනු දානය
 • 70 නමක් විෂයයෙහි පිරිනමනු ලබන පිරිකර සදහා අවශ්‍ය පිරිවැය ලබා දීම.       
 • බෞද්ධ නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කරන ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන
 • මාවරැල්ලේ භද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සැප්තැම්බර් මස 12 දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්වීම.
 • දම්පල් වැකි විදුහල් භූමිය තුළ ප්‍රදර්ශනය කිරීම
 • පාසල් දරුවන් සදහා වඩාත් යෝග්‍ය වූ වැකි ඇතුළුව දම්පල් වැකි ප්‍රදර්ශනය කිරීම අගෝස්තු මස මුල් සතියේ දී ආරම්භ කිරීම.
 • විද්‍යාලයේ ඉදිරිපස භූමිය සුදුසු ආකාරයට සංවර්ධනය කර එය ධර්මපාල අනුස්මරණ උද්‍යානය ලෙස නම් කිරීම
 • විදුහල්පති තුමාගේ අනුමැතියෙන් ආරම්භ කළ හැක.
 • බස්නාහිර පළාතේ ධර්මපාල තුමා නමින් ඇති පාසල් අතර පද්‍ය, ගද්‍ය සහ චිත්‍ර තරග පවත්වා ජයග්‍රාහකයින් සදහා ත්‍යාග ලබා දීම.
 • විදුහල්පති තුමා දැනුවත් කර අවශ්‍ය අනෙකුත් අනුමැතියෙන් ලබාගෙන ඉදිරි වැඩ කටයුතු කළ හැක.
 • පාසලේ පුස්තකාලය තුළ ධර්මපාල තුමා පිළිබඳ රචිත ග්‍රන්ථ සහ ලිපි ඇතුළත් අල්මාරියක් සකස් කිරීම.
 • විදුහල්පති තුමාගේ අනුමැතිය සහ උපදෙස් මත මෙය ආරම්භ කිරීම.
 • ධර්මපාල 150 ජන්ම දින සමරු වැඩ සටහන වෙනුවෙන් ධර්මපාල තුමා පිළිබඳ වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීම.
 • වෙබ් අඩවිය තුළ ධර්මපාල තුමා පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීම.
 • ජාතික මට්ටමෙන් කෙරෙන වැඩසටහනට දායක වීම.
 • පාසලට අත්‍යාවශ්‍ය ව ඇති ශ්‍රවණාගාරය ඉදිකිරීම සදහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් වැඩ සටහනට දායක වීම.
 • ඉහත කාර්ය යන්ට අමතරව මුල්පෙළ පාලියෝ කණ්ඩායම සංවිධානය කරන ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන (සැප්තැම්බර් 06) අරලිය කණ්ඩායම සංවිධානය කරන සෞඛ්‍ය කඳවුර  (සැප්තැම්බර් 14) පැවැත්වේ.
 • වර්තමාන ගුරු මණ්ඩලය වෙත සමරු තිළිණ පිරිනැමීමට අරුණලු දශක කණ්ඩායමෙන් යෝජනා වී ඇත.

ලේකම් - ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

 

අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ නමින් ස්ථාපිත කර ඇති පාසල්

ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්නිපිටිය
ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය මරදාන
මහාබෝධි විද්‍යාලය මරදාන
මරිහාන රෝහන මහාබෝධි විද්‍යාලය
පාදුක්ක අඹන්පිටිය මහාබෝධි විද්‍යාලය
කැන්දලියද්දපාලුව මහාබෝධි විද්‍යාලය
අඹන්පිටිය අමුගොඩ මහා බෝධි විද්‍යාලය
බුත්පිටිය දඹුව මහාබෝධි විද්‍යාලය
මූනමල්දෙනිය දූනගහවත්ත මහාබෝධි විද්‍යාලය
ඌරුගල - දුනුවිල මහාබෝධි විද්‍යාලය
මගුලාගම - අකුරුවාගල මහාබෝධි විද්‍යාලය
වෙල්පල්ල -කොටියාන මහාබෝධි විද්‍යාලය
වැලිපැන්නගහමුල මහාබෝධි විද්‍යාලය
මඩුවන්ගෙදර මහාබෝධි විද්‍යාලය
පල්ලෙවෙල ඇම්බැක්කකේ මහාබෝධි විද්‍යාලය
හල්මිල්ලෑව උඩගම මහාබෝධි විද්‍යාලය
උල්විල කැන්දලන්ද මහාබෝධි විද්‍යාලය
වැදිගල කොඩිගස්වහල මහාබෝධි විද්‍යාලය
බුලුතොට කන්දවිල මහාබෝධි විද්‍යාලය
ඩැනට මහාබෝධි විද්‍යාලය
පැල්පොල මහාබෝධි විද්‍යාලය
මීගහවිට මහාබෝධි විද්‍යාලය
අලුත් අම්බලම මහාබෝධි විද්‍යාලය
මූනමලේ මහාබෝධි විද්‍යාලය
චට්ටුවලම මහාබෝධි විද්‍යාලය
හිරියාය මහාබෝධි විද්‍යාලය
කිතුල්දෙනිය මහාබෝධි විද්‍යාලය අලුත්ගම මහාබෝධි විද්‍යාලය
ලියන්විල මහාබෝධි විද්‍යාලය

දම්පේගම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
හිනිදුම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
බුස්ස කදුගම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
ගාල්ල කිතුගපිටියනෙලුව මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
තිහගම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
උඩුගම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
හික්කඩුව මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
මාපලගම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
බද්දේගම මහාබෝධි විද්‍යාලය ගාල්ල
ඉබ්බාගමුව මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
කටුවත්තේවැල මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
ගිරිඋල්ල මහරගම මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
නාරම්මල හිරනකන්ද මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
හෙට්ටිපොල පඩුවස්නුවර මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
හිපව්ව මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
මහගිරිඋල්ල මහාබෝධි විද්‍යාලය කුරුනෑගල
මුන්දලම නවදන්කුලම මහාබෝධි විද්‍යාලය පුත්තලම
මහවෙල රටලවැව මහාබෝධි විද්‍යාලය පුත්තලම
රත්තොට මහාබෝධි විද්‍යාලය මාතලේ
පල්ලෙපොල ධම්මිස්සර මහාබෝධි විද්‍යාලය මාතලේ‍
ලග්ගල කුලුගල මහාබෝධි විද්‍යාලය මාතලේ
කදුරුවෙල යාල් පෙදෙස මහාබෝධි විද්‍යාලය පොලොන්නරුව
අනුරාධපුර මහාබෝධි විද්‍යාලය අනුරාධපුර
කවිනවිල වපස මහාබෝධි විද්‍යාලය අනුරාධපුර
ඉසුරුමුනිය මහාබෝධි විද්‍යාලය අනුරාධපුර
අරුක්මුල්ල මහාබෝධි විද්‍යාලය කෑගල්ල
දමුනුපොල මහාබෝධි විද්‍යාලය කෑගල්ල
මාවනැල්ල මහාබෝධි විද්‍යාලය කෑගල්ල
පරගම්මන මහාබෝධි විද්‍යාලය කෑගල්ල